Rüyada görülen bacaklar, insanın ömrünü ve geçimini temsil ederler.

Rüyada baldırının demirden olduğunu gören kimsenin, ömrü uzun olur. Bacaklarının camdan olduğunu gören kimsenin eceli yaklaşır.

Rüyada bacaklarının birini çekip, diğerini uzattığını ve bacaklarını birbirine dolaştırdığını gören kimsenin, eceli yaklaşır veya korkunç bir işe düşer. Yadao şahıs yalancı olur.

Bir kimse, bir kadının bacağını görse, sonra onu tanısa o şahıs gördüğü kadınla veya başka bir kadınla evlenir.

Rüyada bacağının açıldığını gören kadın, bulunduğu durumdan daha alasına ve elinde bulunan şeyden daha hayırlısına kavuşur.

Rüyada bacaklarının çok kıllı olduklarını gören kimse, çokça borçlanır.

Bacak insanın mal ve geçimidir. Bundan dolayı bacağının demirden olduğunu gören kimse uzun ömürlü ve zengin olur.

Bacaklarının ağaçtan olduğunu gören kimse, geçimi hususunda zayıf ve tembel olur.

Rüyada bacağında noksanlık görmek, şahsın, güvendiği malında meydana gelecek noksanlığa yorumlanır. Bazan da bu noksanlıko şahsın ömründen olur.

Rüyada tek ayağı üzerinde yürüdüğünü gören kimsenin, malının yarısı gider. İki bacağının da kırıldığını gören kimsenin bütün malı gider.

Bir şahsın rüyada bacaklarının güzel ve etli olduğunu görmesi, o şahsın hediye olarak birisine göndereceği veya bir başkasının kendisine göndereceği şey in iyiliğine yorumlanır.

Rüyada bacak görmek, yolculuğa yorumlanır. Rüyasında bacaklarının ağrıdığını görmek, düşündüğü yolculuğa çıkamayacağına; bacaklarında kırık olduğunu görmek çıkacağı yolculuktan geç döneceğine; bir bacağının kesik olduğunu görmek, bir yolcu bekliyorsa gelmeyeceğine veya geç geleceğine; iki bacağını kesik görmek beklediğinin öldüğüne; koltuk değneği ile yürüdüğünü fakat bacaklarının titrediğini görmek, hastalanacağına; bacakları üzerine bir sargı sardığını görmek, uzak bir yerden bir haber alacağına ve bir yolcusunun geleceğine işaret eder.