Rüyada ay görmek, adaletli bir başkana, büyük bir alime, güzel bir kadına ya da yalancı bir adama delalet eder. Gerek erkek ve gerek kadın rüyada ayı kucağında veya yanında görse, o kimse ayın parlaklığı oranında birisiyle evlenir.
Rüyada ayı kendi evinde gören kimse bir lütuf ve ihsana uğrar veya uzaktan bir kimsesi gelir. Ay aydınlığında yürüdüğünü gören kimse şefkat ve himaye görür. Ay ile güneş, ana ile babadır.

 

Rüyada aya baktığını ve yüzünün şeklini ayda gördüğünü gören kimse ölür. Eğer onun hamile bir hanımı varsa, o kimsenin erkek bir çocuğu olur. Bir kimse rüyada
dalgın iken aniden aya baktığını görse, o kimseye düşmanları bakarlar ve emrine boyun eğerler.

 

Ay, rüya sahibinin hanımına, ana ve babasına, kızına, kız kardeşine, eşyasına, ticaretine ve amellerine delalet eder. Hamile bir kadın rüyada ayın kucağında olduğunu görse, o kadın erkek bir çocuk doğurur. Ancak ay üzerinde kapısını kapaması veya elbiseleriyle ayı örtmesi ya da onu insanların gözünden saklaması şeklinde görülen rüya da, karındaki çocuğun kız olduğuna delalet eder.
Bir kadın, bir yerde ayın olduğunu ve elini aya uzattığı halde yetişemediğini görse, o kadın erkek bir çocuk arzu eder ve bu arzusuna kavuşamaz. Eğer kadın hamile ise, doğuracağı çocuk kız olur. Güneş ve aya secde ettiğini gören kimse, büyük bir günah işler. Bir kimse güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini görse, o kimseden ana ve babası razı olur.

 

Bir işin gizli tutulmasını arzu eden bir kimse, rüyada ayı görse, o işi meydana çıkar. Bazen ay görmek, bir kişi ile dost ve arkadaş olmaya işaret eder. Ayın ilk gecelerinde ayı onbeş günlük görmek güzel halli olmaya işaret eder. Ayı hilal şeklinde görmek, hoş değildir. Bazen ay, astronomiye ve rüya tabir etmeye vakıf bir alime delalet eder.