Rüyada asılmak, yüksek makam ve rütbedir. Asılarak öldüğünü gören kimse, memurluğu esnasında dini inançları zayıflar. Asıldığında ölmeyip sağ kalsa, bir vilayete dindar ve adaletli bir vali olur.

 

Halk tabakasından birisi asıldığını görse, perişan olur.
Rüyada ölü bulunduğu halde yine idam edildiğini gören kimse, dini bozulmakla beraber dünyada şeref ve yüceliğe erişir. Hayatta olduğu halde asıldığını gören kimse, dini bozulmadan yücelik, şeref ve saltanata kavuşur.

 

Rüyada idam edildiğini, ancak ne zaman asıldığını bilmediğini görse ve o kimsenin de elinden çıkmış kaybolmuş bir malı varsa, o mal yine kendisine gelir ve ihtiy açları görülür.
Evli olmayan kimse hakkında idam edilmek, evleneceğine işarettir.

 

Rüyasında asıldığını gören, ün ve servete kavuşur. Bir topluluğun kendisini astıklarını gören onlara başkan olup emreder. İhtiyar birinin kendisini astığını ve halkın da seyrettiğini gören, o mahallin büyük bir kişisi olur. Kendisini astığını gören ve karşısında akrabalarının seyrettiklerini gören onlar tarafından sevilir ve sözü de say ılır. Asıldığı ve fakat ipi kopararak düştüğünü gören memur ise işinden atılır, zengin ise fakirleşir, fakir ise saygısını kaybeder, tüccar ise zarar eder.