Murada ermeye, kısmetin açılmasına ve işlerin kısa zamanda sonuçlanmasına işarettir.