BEDEN

Rüyada iri ve sağlıklı bir beden görmek, mala ve şerefe yorulur.

Balçıktan veya madenden beden görmek, ağır hastalık veya ölüme işarettir.

BEDEVİ

Rüyada bedevi görmek, bugünlerde işlerinizin tam da istediğiniz gibi gideceğine yorulur.

 

BEKAR

Rüyada bekar bir kadın veya erkek görmek, evliliğe işarettir.

BEKÇİ

Rüyada mal bekçisini görmek, ilim ve zikrullaha yorumlanır. Bekçinin kendisini tuttuğunu ve hırpaladığını gören, hükümet tarafından zarara uğrar.

BEKLEMEK

Rüyada beklemek, müctehidler için ilme, bazan da dindeki bozukluğa yorumlanır.

BEKRİMUS TAFA

Rüyada Bekri Mustafa’yı sızmış görmek, zarar veya korkuya

Bekri Mustafa’nın sallanarak yürüdüğünü görmek, ticaret ve işçilikte güçlüklerle karşılaşmaya

Kendisini Bekri Mustafa olarak görmek ise devlet kapısındaki işinde zorlukla karşılaşmaya işarettir.

BEKTAŞİ

Rüyada bir bektaşi görmek, çalışmanın sonunun olmadığını düşünerek miskinlik etmeye işarettir.

Bir başka yoruma göre, rüyada bektaşi görmek, tanımaya ve anlamaya çalışmadığınız bir kimseden alınacak yardıma işarettir.

BEL

Rüyada elinizde bir bel veya kürek görmek, telaşlı olmanızdan dolayı işleri karıştırmaya yorulur.

BELKEMİĞİ

Rüyada belkemiği görmek, evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya, ya da emin ve güvenilir bir insana işarettir.

Rüyada birisini belinden ikiye böldüğünü veya kendisinin belinden ikiye ayrıldığını görmek iyi değildir. Bazı yorumculara göre, belinden böldüğü adamla arasındaki işi halledecektir.

Belinden ikiye bölünüp bir yere asıldığını görmek, şöhret sahibi olmaya delildir. Eğer rüpa sahibi hayır sahibi ise kazanacağı şöhret olumlu, değilse olumsuz olur.

BELÇ İKA

Rüyada Belçika’yı görmek, beklenmedik bir şekilde iş alanınızı değiştirmeye ve çalışma hayatında daha düzenli olmaya işarettir.

BELED İYE

Rüyada belediye binası veya görevlisi görmek, çıkarlarınızı daha iyi korumaya veya politikaya atılmaya işarettir.

 

BELA

Çektiği sıkıntı ve güçlüklerden sonra ferahlığa ve sevince kavuşmaya işarettir.

BELGE

Rüyada okuldan belge aldığınızı görmek, esaslı bir sanat edinemeyip zorluk çekmeye yorulur.

Resmi bir yerden belge almak iyidir. Evlenmeye veya alım satım işleriyle uğraşmaya işarettir.

BELSO ĞUKLUĞU

Rüyada belsoğukluğuna tutulduğunuzu görmek, sağlığın bozulmasına ve üzüntülü günler geçirmeye işarettir.

BENZİN

Rüyada benzin görmek, bir düşüncenizin diğerini tutulmasına ve yakınlarınızı zaman zaman çelişkide bırakmaya yorulur.

Rüyada benzinle elbise temizlediğinizi görmek, yakın bir zamandan sonra size hayatta çok şey kazandıracak olan bir kimse ile tanışacağınıza yorumlanır.

Arabanıza benzin aldığınızı görmek, bir gönül macerası peşinde koşup, yakın bir zaman mevkiinizi kaybedeceğinize işaret eder.

 

BERAT

Kendisine berat verildiğini gören kimse, korktuğu şeyden emin olur.

BERAAT ETMEK

Rüyada bir davadan beraat ettiğinizi görmek, yaptığınız bir hatadan dolay ı çok üzgün olmaya ve bunu kimse fark etmeden tamir etmeyi başarmaya işarettir.

BERBER

Rüyada kendini berber dükkanında görmek, hakkında dedikodu yapılmaya yorulur.

Berberde traş olmak, para harcamayı bilmemeye, ihtiyacınız olan şeyleri unutup faydasız şeyler almaya yorulur.

Karınızı berberde saçlarını y aptırırken görmek, ihmalkarlıktan dolayı eşinizle ilişkinizin y ıp ranmasına işarettir.

BERE

Rüyada başınızda bere görmek, takıntılarınızdan kurtulmaya ve kutlu günlerinizin yakın olduğuna delalet eder.

Bere renklerine göre de yorumlanır. Kırmızı bere muradınızın olacağına; yeşil bere din kuvvetine; siyah bere uzak bir akrabanızdan üzülecek bir haber almanıza; mavi bere denizyolculuğuna; sarı bere hafif geçecek bir hastalığa; beyaz bere

mutlu günlerin geleceğine yorumlanır.

 

BEREKETLİ MAHS UL

Rüyada mahsulün bereketli olduğunu görmek hayırlıdır. Bu günlerde girişeceğiniz işlerde başarılı olmaya ve hayatınızın güzelleşmesine işarettir.

BES LEME

Rüyada besleme aldığınızı görmek, yakın bir arkadaşınızın dar gününe koşmaya ve hayır duası almaya işarettir. Beslemenizi evlendirmek, kayıplarınızı telafi etmeye ve feraha çıkmaya işarettir.

BES LEMEK

Rüyada çocuk beslediğini görmek, sizi himaye edenlerin varlığına ve sırtınızın kolay kolay yere gelmemesine yorulur.

Herhangi bir hayvanı beslemek ise bir defaya mahsus olmak üzere yüklü bir para elde etmeye işarettir.

BES MELE

Rüyada güzel bir yazı ile besmele yazmak, rızka, ilim ve sanattan hissedar olmaya, ölü kimsenin bunu yazdığını görmek ise Allah’ın rahmetinde olduğuna yorumlanır. Bazan besmeleyi yazmak ziraatte kazanç ve berekettir.

Besmele, rüyada ne ile yazılmış ise onunla yorum edilir. Eğer altınla yazılmış ise

rızka ve inançlarının düzgünlüğüne yorumlanır. Bazan da iyi şekilde anılmaya ve güzel ibadete yorumlanır.

Besmeleyi okunmayacak bir şekilde yazdığını görmek, mezhebinin karışıklığına ve itikatının bozukluğuna yorumlanır.

Başkasının yazdığı besmeleyi imha ettiğini gören kimse ahdini bozar, yahut islam dininden döner, ya da kendisine bulunan ilim ve malda cimrilikte bulunur. Bu rüyayı gören hasta ya da isyankar ise tövbe ederek Allah’a yönelir ve hastalığı da iyi olur. Bazan bu rüyayı gören evlenir ve salih zürriyeti veya ticaret için biriktirdiği maldan kazancı olur. Bir kimse rüyasında besmeleyi tamamen okuduğunu görse, Allahü Teala o kimsenin malında bereket ve fazlalık yaratır.

BES TE

Rüyada kendinizi beste yaparken görmek, zekanın parlaklığına ve fakat bunun yerinde kullanılıp geliştirilmediğine yorulur. Bu rüya aynı zamanda içinden çıkılması güç bazı hesaplar yapmaya ve bu yüzden de sıkılmaya işarettir.

BEŞİBİR YERDE

Rüyada beşi bir yerde takmak veya size takıldığını görmek, mal mülk sahibi olup zenginleşmeye işarettir.

BEŞİK

Rüyada beşik görmek, evlilik ve neseptir.

Beşik yapmak veya almak, bekarlar için evlenmeye, evliler için çocuk sahibi olmaya işarettir.

Evli kadın madeni beşik görmüşse erkek, tahta beşik görmüşse kız çocuğu olur.

Beşiğin kendi kendine kırıldığını görmek, çocuk hakkında üzüntüye; çocuğu beşikten almak, aileyi ihmal etmeye; çocuğu beşiğe koymak, ailesine faydası dokunmaya; beşik satmak, kırmak veya vermek ise ailede huzursuzluğa ve ayrılığa işarettir.

BEYAZ RENK

Rüyada yüzünün bulunduğu halden daha beyaz olduğunu gören hasta olur. Yanağının beyaz olduğunu gören kimse izzet ve ikrama nail olur.

Rüyada beyaz renk genellikle mutluluğa işarettir. Beyaz bir yatak görmek, evleneceğine, kar üzerinde yürüğünü görmek hasta ise iyileşeceğine, karın üzerine uzanıp yattığını görmek bütün endişe ve sıkıntılardan kurtulacağına işaret eder.

BEYAZ PEYNİR

Rüyada görülen beyaz peynir, çok kazançlı bir işle yorumlanır.

BEYAZ S AYFA

Rüyada üzerine yazı yazılan beyaz sayfayı görmek, rüya sahibinin yapacağı yemine yorumlanır.

BEYGİR

Rüyada görülen beygir, insanın çaba ve gayretidir. Beygirlerin büyükleri dünya işlerinin faziletlisidir.

Bazı yorumcular da beygir yolculuktur demişlerdir. Beygirinin toprakta veya çöplükte yuvarlandığını gören kimsenin çalışma ve gayreti fazla olur ve malı da ziyadeleşir.

Beygirinin suda boğulduğunu gören kimse ölür ve onun üzerine gelecek bir beladan korkulur. Bir kimsenin beygiri çalınsa, o adam hanımını boşar. Beygirinin zayi olduğunu gören kimse, hanımı hakkında kötülük eder.

Dişi beygire sahip olduğunu gören, bir kadına sahip olur.

BEYİN

Rüyada beyin görmek, biriktirilmiş mala ve tedbirli olmak gerektiğine yorulur.

Rüyada beyin yemek, üzüntü verici bir olayla karşılaşma işaretidir.

Beyin almak, fazla mesai yapmaya, beyin satmak ise fakir düşmeye yorulur.

Patlamış beyin, size verilen sözlerin havada kalacağına, sulanmış beyin ise iki sevgili arasındaki kavgaya işarettir.

Koyun beyni, başkalarının işine de koşturmaya,

Kuzu beyni, boş bir yolculuğa

İnek beyni, uğranacak büyük bir zarara

Keçi beyni ise sonu gelmeyen münakaşaya işarettir.

BEYT-İ MUKADDES

Rüyada Beyt-i Mukaddesi görmek, günahlardan arınmaya, Hakk’a yakınlık bulmayan ve berekete kavuşmaya işarettir.

 

BEYTULLAH

Rüyada Beytullah’ı görmek, Allah indinde makul bir insan olmaya ve düşmanlarınızdan korunmaya delalet eder.

Beytullah’ın içine girip ibadet etmek, Dünya’ya ve Ahiret’e ait tüm arzularınızın yerine geleceğine işarettir.

BEYİT YAZMAK

Rüyada şiir beyti yazdığını görmek çekilen zahmetlerin karşılığını ilim olarak almaya yorulur.

BEZE

Rüyada vücudunuzda bezeler olduğunu görmek, sıkıntıya dışa vurup rahatlamaya, hasta varsa iyileşmeye ve cesaretin artmasına işarettir.

BEZELYE

Rüyada görülen bezelye, hayatınıza renk katacak bir insanla buluşmaya yorulur.

BEZİK

Rüyada kendinizi bezik oynarken görmek, pek hoşlanmadığınız insanları ağırlamak zorunda kalmaya ve istemeyerek de olsa çok masraf yapmaya işarettir.

BEZİRYAĞI

Rüyada beziryağı yediğinizi görmek, ağır bir hastalığa veya işlerin ters gitmesine yorulur.

BIÇAK

Rüyada bıçak bilediğini görmek, iftiraya uğramaya yorulur.

Üzerinizde bıçak taşıdığınızı görmek, etrafınızda tehlikeli insanların bulunduğuna dair bir uyarıdır.

Bıçak satın almak, tedbirli olmak gerektiğine; bıçak kaybetmek ise muhtemel bir tehlikeden kurtulmaya işarettir.

Bir yoruma göre rüyada bıçak görmek, kuvvet kudretinin devamlı olacağına; bıçakla bir şey kesmek, eline geçecek mal ve para olarak yorumlanır.

Bazılarına göre bıçak evlat ile, kını ise eş ile tabir olunur. Elinde kendisine ait bir bıçak olduğunu görmek başarıya işarettir.

Elinde bir bıçakla iş gördüğünü görmek, yapacağı bir işten vazgeçtiğine işaret eder. Rüyasında kendisine bir bıçak verildiğini gören, birisiyle dostluk kurar veyahut kendisine yardımcı olacak bir çocuğu dünyaya gelir.

BIÇKI

Rüyada bir bıçkı makinası görmek, tuhaf bir rastlantı sonucu kötü bellediğiniz bir kimseden bir yardım görmeye işarettir.

BILDIRCIN KUŞU

Rüyada görülen bıldırcın kuşu, Allah (C.C.) tarafından gönderilecek güzel bir rızktır. Bıldırcın kuşu görmek, bazan da küfran-ı nimette bulunmaya, rütbenin elden gitmesine ve geçimin darlığına yorumlanır.

Rüyada bıldırcını yuvasından çıkarmak, evinizde bir kavga çıkacağına ve sıkıntıya işarettir.

Bıldırcın yemek; evlenmeye, bıldırcın öldürmek ise düşman kazanmaya yorulur.

Bıldırcınları küme halinde görmek, o yıl darlık çekmemeye, bıldırcını kafeste saklamak ise size zarar vermek isteyenlerin varlığına işaret eder.

BIYIK

Rüyada bıyık görmek bazen iyi, bazen kötüdür.

Siyah ve büyümüş bıyık görmek çok hayırlı ve faydalı kazanca ve yaşama işarettir.

Kadın rüyasında kendini bıyıklı görürse bir erkek çocuk sahibi olur, bekar ise evlenir.

Bıyığı çıktığını görmek kuvvet, kudret ve mala işarettir.

Bıyığını beyazlamış görmek, başlanılan işten vazgeçmeye yorulur.

Bıyığını traş ettiğini görmek, borç varsa ödemeye ve selamete çıkmaya yorulur.

Birisini bıy ığından tutup çekmek ise çekilen kimseye bir zarar vereceğinize işarettir.

BİBER

Rüyada biber görmek, üzüntüye ve dikkatli olmak gerektiğine işarettir.

Rüyada biber satın almak, sıkıntılı günlere; başkasından biber almak, işyerinizde azar işitmeye; biber vermek, hastalıktan kurtulmaya işarettir. Rüyasında yeşil biber yemek, dostluğuna güvenilir bir insan olduğuna, fakat yaptığı işten dolayı pişman olacağı anlamına gelir.

Biber hem iyi hem de kötüye yorumlanır. Rüyasında biber turşusu yediğini görmek, eşiyle arasının açılacağına; kara veya kırmızı toz biberden yemeğine serptiğini görmek, acı bir haber alacağına; bir bahçeye biber ektiğini görmek, yeni bir için bir daireye başvurduğuna; bir bostanda ekilen biberlerden topladığını görmek, hayatında mutlu günlerin yakın olduğuna işarettir.

BİBERON

Rüyada bir bebeğe biberon süt içirdiğini görmek, bir yetimi sevindireceğine; biberona süt doldurduğunu görmek, bir yerden eline para geçeceğine; biberonun elinden düşürüp kırdığını görmek, beklediği bir menfaatin olmayacağına işarettir.

BİBLO

Rüyada biblo görmek veya almak, istemeden kalbini kırdığınız bir kimseden iyilik görmeye işarettir.

 

BİFTEK

Rüyada biftek görmek, hiç haz duymadığınız insanlarla bir araya gelmeye delalet eder.

BİLARDO

Rüyada bilardo oynamak, gönül meseleleriyle yorumlanır. Oyunu kazanmak, aşkta kazanmaya, oyunu kaybetmek ise aşkta üzülmeye işarettir.

BİLEĞİ TAŞI

Rüyada bileği taşı görmek, en son söylenecek sözü ilk söylemeye ve içi dışı bir olmaya yorulur.

BİLEK

Rüyada görülen bilek, özgüveninizin artmasıyla hayatta çok daha başarılı ve insanlara daha faydalı bir insan olacağınıza işarettir.

Bir kişinin rüyasında bilek yarışı yaptığını görmesi, onun hayatta rakipleriyle yarıştığına; eğer karşısındakinin bileğini kıvırdı ise o yarışı kendisinin kazanacağına; bileğinde bir yara veya çıban görmesi rakiplerinin üstünlüğüne ve işlerinin bozulacağına işarettir.

BİLEMEK

Rüyada herhangi bir şeyi bilemek, yakınlarınız arasında sevgi ve itibarınızın artmasıyla yorumlanır.

 

BİLET

Rüyada bilet görmek, ümide delalet eder. Rüyasında bir kişiden bir piyango bileti aldığını görmek, bir devlet dairesinden bir haber beklediğine; bir vapur, tren veya uçağa binmek için bir gişeden bilet satın aldığını görmek, bir hastalığa yakalanacağınıza fakat bu hastalığın uzun süre devam etmeyip iyileşeceğine; yolda yürürken bir bilet bulduğunu görmek, bir mirasa konacağına; bir sinema veya tiyatro için bilet alıp içeriye girdiğini görmek, eşiyle arasının açılacağına; tiyatrodan veya sinemadan çıktığını görmek, eğer anlaşamıyorsa eşiyle arasının iyileşeceğine; bilete büyük bir para çıktığını görmek, bir yerden bir alıp üzüleceğine işarettir. Rüyada herhangi bir vasıta bileti aldığınızı görmek, yolculuklarınızın kazasız belasız geçmesine de yorulur.

Her ne biçimde olursa olsun, kaybettiğini görmek, mahkeme yoluyla çözülecek bazı güçlüklerin çıkacağına, belit almak bu güçlüklerden kurtulacağına yorumlanır.

BİLEYİCİ

Rüyada bileyici görmek, bir saplantınızı ancak hayat tecrübesi engin bir kimseyle konuşmak suretiyle yok edebileceğinize işarettir.

BİLEZİK

Rüyada bilezik görmek, genellikle hayırlıdır. Bekar birinin rüyasında bilezik görmesi yakın zamanda evlenmeye işaret eder.

Bir kadına bilezik hediye etmek, dostluğunu istediğiniz bir kadından olumsuz karşılık almaya veya bir kadınla kurduğunuz ilişkinin size zor zamanlar yaşatacağına işarettir.

Altın bilezik, mirasa konmaya; gümüş bilezik, kazancının artmasına; birisine bilezik vermek, iyilik etmeye; kadında bilezik görmek, sevinçli haberlere veya dar güne yetişecek bir insana; bileziği kolda görmek, sıkıntı ve endişeye; ölüde bilezik görmek ise onun sizden razı olmasına ve yaptıklarınızla gurur duymasına yorulur.

Rüyasında büyük bir adamın kendisine bir bilezik verdiği görenin, kendi veya kardeşi bir evlat sahibi olur. Kollarında bilezik olduğunu gören, sıkıntı ve darlık çeker. Kollarına altın bilezik taktığını ve bunların büyük geldiğini gören de keder ve sıkıntıya düşer. Bir rivayete göre koluna altın bilezik takmak, kıymetli bir eşyasının çalınacağına işaret eder.

Bazı yorumculara göre rüyada bilezik görmek, kedere ve üzüntüye yorumlanır. Rüyada koluna bir bilezik taktığını görmek, bir haber alıp üzüleceğine; kolundaki bileziği çıkarıp atmak, bu rüyanın aksine yorumlanır. Cafer-i Sadık’a göre rüyada bilezik görmek, beşşekilde yorumlanır; baş olmak, hikmet, hile, evlat ve kardeş.

Bir bilezik takmış görmek, sevgilinizin hiçbir zaman sizi terketmek istemeyeceğine işarettir. Başka birini bilezik takmış görmek, hoş olmayan bir konuda yardımınızı isteyecekler anlamına gelir. Bir bilezik kaybetmek, hiçbir zaman olmayacak bir şey için boş yere üzülmekte olduğunuzu gösterir. Bilezik bulmak size miras yoluyla biraz para veya bir miktar arazi kalacağına işarettir. Bir bileziği sahibine geri verdiğinizi görmek, yakında başınızdan hoş bir macera geçeceğine delildir.

BİLİNMEMEK

Rüyada gurbette olan adamın geldiğini görmek, ondan sevinilecek bir haber geleceğine, bir rivayete göre kendisinin de hemen geleceğine işarettir. Kendisinin akrabalarından uzaklaşıp gurbete gittiğini gören gurbete gider veya gurbette bir adamı varsa ondan haber alamaz.

Bir rivayete göre, bilinmeyen veya kaybolan kimsenin gittiği yerden döndüğünü görmek, işlerinin kolaylaşacağına; nerede olduğunu bilinmeyen adamın selametle ve sevinçle döndüğünü görmek, her işin yolunda gideceğine delalet eder. O kişiyi suratı asık ve eli boş döndüğünü gören keder ve sıkıntıya düşer.

BİLİRKİŞİ

Rüyada kendinizi bir mahkeme tarafından bilirkişi olarak atandığınızı görmeniz, kalabalık bir yerde büyük bir itibara sahip olacağınıza işarettir.

 

BİLLUR

Rüyada billur görmek, ahlaksız bir eşle yorumlanır. Bir billuru olduğunu ve bunu kaybettiğini gören, eşinden ayrılır veya uzak bir yolculuğa çıkar. Billur satmak ahlaksız biriyle evlenmek için hazırlanmaya, bir billur satın almak böyle bir kişiyle evlenmeye delalet eder.

Billur bir kadehi veya bir şişeyi elinden düşürerek kırdığını gören, karakterinden hoşlanmadığı bir yakının kaybettiğine sevinir. Billur kabının içinden bir kelebek çıktığını görenin eşi kendisinde uzaklaşır. Billurdan yapılmış her çeşit eşya yorumda aynıdır.

BİLMECE

Rüyada bilmece çözdüğünü görmek, sinirlerinize hakim olmaya ve sabırlı yapınız sayesinde bir çok meseleleri çözme kabiliyetine işarettir.

Rüyada bir başkasının çözmekte olduğu bulmacaya yardım etmek, başka birisinden fikir danışmaya; bir kişinin rüyasında bir başkasına bulmaca sorması ve onun cevap vermediğini görmesi, yapacağı işin hayırlı sonuç vermeyeceğine delalet eder.

BİNA

Rüyada yeni yapılmış bir binayı görmek, duruma göre mala veya eşe yorulur.

Çok kere bir şeyi bina ettiğini görenin kadınlarla ilgisi çok olur.

Evinin belli bir bölümünü güzel olarak genişlemiş olduğunu görmek, dünya halinin genişliğidir.

Binayı kaldırıp izale ettiğini görmek, yakınlarını, arkadaş ve dostlarını dağıtmaya veya servetinin gitmesine yorumlanır.

Bir kimse kendisini bir şehir veya bir köyde bina yapıyor görse, o kimse o yerden bir hanımla evlenir.

Güzel bina, muhabbete, neşeye, geçime, güzel elbiselere, bekar kızlara ve onlardan çocuklara yorumlanır.

Bazan sağlam bina, kuvvet ve şiddete, yardım görmeye, bazen de uzun ömre yorumlanır.

Rüyada kubbeler gören veya yaptıranın şanı yücelir ve kıymetli kişilerle oturur kalkar.

Rüyada yıkılmış bir evi yaptırdığını görmek, babasının din ve dünya işlerinde noksan bıraktığı şeyleri ikmal edip tamamlamasına yorulur. Bir amele veya çiftçinin kendi evinde iş yaptığını görmek, hanımıyla aralarında husumetin meydana gelmesi yahut bir dostu veya yakınını terk etmesiyle yorumlanır.

BİNEK DEVES İ

Geçimliliğe, çalışmak, çetinlik ve meşakkatle arzusuna erişmeye yorumlanır.

BİNMEK

Bir kimse rüyada bir hayvana bindiğini görse, nefsine uyar. Eğer güzel biner, kendini ve atı iyi tutarsa, o kimse nefsine hakim olur.

BİRA

Rüyada bira içmek, karışık ve düzensiz giden işlerin bir süre daha düzelmemesine yorulur.

Birahana görmek, dost kazığı yemeye; bira dökmek, gereksiz korkulardan arınıp cesaretlenmeye; bira ikram etmek, bilmeden ve istemeden bir hataya önayak olmaya; birahanede kavga etmek,amaçlarınıza güç de olsa kavuşmaya işarettir.

BİRA MAYASI

Rüyada bira mayası görmek, sağlığa ve hastanın iyileşmesine işarettir.

BİRLEŞMEK

Rüyada cinsel ilişki kurmak, faydaya ve yükselmeye işarettir.

BİR ŞEY BULMAK

Rüyada bir şey bulduğunu görmek, ümit etmediği bir şeyin eline geçmesine delalet eder. Rüyasında altın veya gümüş ve buna benzer kıymetli bir şey bulduğunu gören, dünyalığa kavuşur. Fena bir şey bulduğunu görmek, iyi değildir.

Rüyasında yiyecek bir şey bulan geniş bir geçime nail olur. Bulduğu şey elbise, kumaş veya eşya çeşidinden biri ise, eline ticaretten dolayı mal geçer. Bir rivayete göre, gümüş veya altın bulmak zarara, kömür bulmak paraya, soğan ve sarmısak kabuğu gibi şeyler bulmak haram mala delalet eder.

BİS İKLET

Rüyasında bisiklet görmek, verdiği kararlarda yanılıp zarar ettiğine işarettir. Bisikletle bir yere gittiğini görmek, yapacağı herhangi bir işte hayır olmadığına;

üzerinde kendisi olmadığı halde bisikletinin gittiğini görmek, bir takım yalancı insanlarla işbirliği ettiğine; bir bisiklet satın aldığını görmek, sonunda zarar edeceği bir işe girmek istediğine işarettir.

Bir yoruma göre rüyada bisiklet görmek, rüyay ı görenin güç ve çetrefilli bir konuyla karşı karşıya geleceğine ve o meselenin de ancak bir sürü hatalar yap ıldıktan sonra düzeleceği anlamına gelir. Bisikletle yokuş yukarı çıkmak, rüyay ı görenin evindeki ve iş hayatındaki güçlükleri nihayet yeneceğine işarettir. Bisikletle bayır aşağı inmek, mutlu geçen hayatın beklenmedik bir anda gelecek kötü haberlerle değişeceğine yorumlanır.

BİS KÜVİ

Rüyada bisküvi görmek, ailece mutlu olacağınız ve iyi kazanç getirecek bir iş yapmaya işarettir.

BİS TÜRİ

Rüyada neşter görmek, hastalıktan kurtulmaya yorulur.

BİT

Rüyada bit görmek, mala ve faydaya yorulur.

Rüyada bitlendiğini görmek, zengin olmaya ve yeni dostlar edinmeye

Üzerinizden bit saçıldığını görmek, malınızdan başkalarının da faydalanmasına

Bit hücumuna uğramak, mal ve kazancınızın gitgide daha da artmasına

Üzerinizdeki bitleri silkip atmak, müsrifliğe ve paranızı çarçur etmeye

Bit öldürmek ise bir dostunuzu kırmaya işarettir.

BİT PAZARI

Rüyada bit pazarı görmek, işlerin ters gitmesine ve aile büyüklerinizin sizi eleştirmesine yorulur.

BİT S İRKES İ

Rüyada bit sirkesi görmek, dedikodu ve fesatlığın size ulaşmasına yorulur. Sirkeleri temizlediğiniz ölçüde bunlardan uzak kalırsınız.

BLUZ

Rüyada yeni bir bluz giymek, yeni bir hayata, evlenmeye veya sevinçli bir habere işarettir.

BO DRUM

Rüyada bodrum görmek, yaşantınızda mutluluk anlamına gelir. Yiyecekle tıka basa dolu bir bodrum görmek, parasal bakımdan geleceğiniz garantileneceğine, uzun ve mutlu bir evlilik hayatı yaşayacağınıza yorumlanır. Boş bir bodrum görmek, ihtiyarlığınızın mutlu ve zevkli geçeceğine işarettir. Su ile dolmuş bir bodrum görmek, mahrem bazı sorunlarınızdan yabancılara katiyen söz açmamanız gerektiği anlamına gelir.

Bir başka yoruma göre ise rüyada bodrum görmek gönül azabıdır. Kendisini karanlık bir bodrumda görmek, işlerinin kötüye gittiğine; bodrumda bir ışık yakıp etrafı incelediğini görmek işlerine yoluna koymak için bir yardımcı aradığına; bodrumdan çıktığında gözlerinin aydınlıktan kamaştığını görmek, iyi bir habere veya işlerinin düzeldiğine işarettir.

BOĞA

Rüyada görülen boğa, yapmayı düşündüğünüz bir işi büyük bir hırs ve azimle göğüslemeye ve başarılı olmaya yorulur.

Rüyada boğanın sizi kovaladığını görmek, sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğine dair uyarıdır.

BOĞA GÜREŞİ

Bir arenada olduğunuzu ve boğaların döğüştürüldüğünü görmeniz, bir gençlik olayının tekrar başınızdan geçeceğine, yıllar önce olup hatırasını hala kalbinizde taşıdığınız bir maceranın benzerini tekrar yaşayacağınıza ve bu olayın hayatınızda beklemediğiniz değişiklikler yapacağına işaret eder.

BOĞAZ

Rüyada nefes borusunu görmek, elçiye, ölüm ve hayata yorumlanır. Boğazından bir kıl yahut bir iplik çıktığını ve onu çektiğini, fakat tamamen çıkmadığını gören kimsenin ömrü uzun olur.

BOĞAZLAMAK

Rüyada birisini boğazladığını görmek, ana-babaya asi olmak ve zulümdür. Akrabasından birini boğazladığını fakat kan çıkmadığını görmek, aralarında akrabalık bağının kesilmesine delalet eder. Eğer kan çıkarsa aralarında birbirlerine yardım ve iyilik etmeye işarettir. Kendisinin boğazlandığını gören kimsenin işleri ters gider.

Bir kimse rüyada güvercin ve koyun gibi şeyleri boğazladığını görse, o kimse evlenir.

Rüyada bir çocuğu boğazlanmış olarak görmek, o çocuğun olgunluk çağına gelmesine yorumlanır.

Aile ve akrabaların kendi etinden yediklerini görmek onların o kimseden hayır ve fazilete nail olmalarına yorumlanır.

Rüyada kendi kendini boğazlamak, uygunsuz bir iş yapmaya işarettir.

BOĞMACA

Rüyada boğmacaya yakalanmak, söylenilen yalanlardan veya sarfedilen kötü ve boş sözlerden pişmanlık duymaya yorulur.

BOĞULMAK

Bir kimse rüyada boğulduğunu görse, kendisine yüklenen emanet ve sorumluluktan dolayı muzdarip olur.

Bir kimse kendisini asarak boğduğunu görse, üzüntü ve kedere bazan da kendini boğmak, borç ile aranmaya ve sıkıştırılmaya yorumlanır.

BOHÇA

Rüyada bohça görmek sürprizlere işarettir.

Bohça kaybetmek, sevdiğinizin sizi terketmesine ve size ait özel şeyleri açığa çıkarmasına yorulur. Bohça taşımak, kalabalığa karışan iki yüzlü bir kimseye

Hamam bohçası, kötü alışkanlıklara,

Bohçayı birine vermek, başkalarının sözleriyle hareket ederek size zarar verecek işler yapmaya

Bohça bağlamak, tehlikeli teşebbüslere

Bohça dolusu kumaş görmek, servete kavuşmaya veya sevmeyerek de yapsanız iyi gelir getirecek bir işe

Bohça çözmek, çok sıkıntılı ve gergin günler geçirmek pahasına borçlarınızı ödemeye ve itibarınızı tekrar kazanmaya işarettir.

BO KS

Rüyada boks maçı seyretmek, planladığınız işlerde hiçbir engele takılmadan başarı elde etmeye işarettir.

Rüyada boks yapmak, tehlikelerden uzak durmaya ve disiplini elden bırakmamak gerektiğine işarettir.

BOL GEÇ İM

Şiddet ve darlık halinde bulunan kimse için üzüntü ve kederden kurtulmaya, borcunu ödemesine ve sıkıntısının gitmesine yorumlanır.

 

BOMBA

Rüyada bomba görmek, gizli bir işin açıklanması ile yorumlanır. Rüyasında bir bombanın patladığını görmek, eğer kendisine bir şey olmamış ise, gizlediği bir sırrının açığa vurulacağına; kendisi yaralanmış ise bu işten zarar göreceğine; kendisinin elindeki bir bombayı patlatmak için bir yere attığını görmek, başkasına ait bir sırrı açıklayacağına; bir meydanda bir bombanın patladığını ve etrafına zarar verdiğini görmek, o yer halkının bir hükümet işinden dolayı zarara uğrayacaklarına veya kötü bir haber alacaklarına delalet eder.

BO NCUK

Rüyada boncuk görmek, sizi incitecek sözlere yorulur.

Rüyada boncuk toplamak, emeğin karşılığı görmemeye ve dost sanılan birinden zarar görmeye işarettir.

Boncuktan çanta yaptığını görmek, çevrenizdeki insanlardan hoş olmayan sözler işitmeye yorulur.

Büyük boncuk uğranılacak bir zarara, küçük boncuk ise samimi bir arkadaşa işaret eder.

Siyah boncuk, hafif bir hastalığa; sarı boncuk, tehlikeye; turuncu boncuk, hayal kırıklığına; beyaz boncuk, sıkıntıya; mavi boncuk, iyi ve sevinçli bir habere; gül rengi boncuk, hoşlanmadığınız bir kimseye muhtaç olmaya; kırmızı boncuk, müsrif olmaya; yeşil boncuk, başarıya; kahverengi boncuk ise beklenmedik bir zamanda kötü haber almaya işarettir.

Bazı yorumculara göre rüyada dizili olmayıp dökme olduğu halde renkli boncuklar görmek, düşünce ve zihnin önemsiz şeylerle uğraştığına işarettir. Renkli ve dizi halinde boncuklar görmek, mal ve mülke delalet eder. Rüyada bir takım boncukları delmekle meşgul olduğunu gören adi bir takım işler peşine düşer.

 

BONCUKÇU

Rüyada boncukçuyu görmek, kadınların işleriyle uğraşan ve onların işlerini düzenlemeye gayret gösteren bir kimsedir ki, onun meşguliyeti boncuklardır. Boncuklar ise, yorumda kadınlara yorumlanır.

BORAZAN

Rüyada biber görmek,

BORAZAN

Rüyada borazan, şöhrete, meydan okumaya ve düşmanı kaçırmaya yorumlanır.

Kirmani’ye göre rüyada borazan görmek, hayırlı bir haber almaya işarettir. Bir borazan sesi duyup borazanı görmediğini görmek, uzak bir zamanda iyi bir haber alacağına; sesiyle birlikte borazanı görmek, yakın bir zamanda iyi bir haber alacağına; kendisinin borazan çaldığını görmek, yakında hem kendisine hem de yakınlarına hayırlı bir kısmet veya müjdeli bir haberin ulaşacağına işaret eder.

BORAZANCI

Boruya üflediğini gören kimse için, şiddetli bir olay meydana gelir. Borazancıyı dövdüğünü gören kimse, güzel bir söz işitir.

BORÇ

Rüyada borçlu olduğunu görüp üzülmek, gerçekte borçlu iseniz, elinize geçecek bir paraya işarettir. Gerçekte borçlu değilseniz, yardıma muhtaç bir kimseye elinizi uzatmaya veya özlediğiniz bir insana kavuşmaya yorulur.

BORÇ ALIP VERMEK

Rüyada tanıdığınız bir kimseden borç para istemek, almak veya vermek, aranızdaki sevginin artmasına işarettir.

Sevmediğiniz bir kimseden ödünç istemek, almak veya vermek ise dargınlığa yorulur.

Borç istediği halde alamadığını görmek, mahkemede bir davası varsa, lehine sonuçlanacağına delalet eder.

BORÇ SENED İ

Rüyada birisinden aldığı borca karşılık, senet veya bono verdiğini görmek, bir hastalıktan dolayı doktordan reçete aldığına işarettir. Kendisine verdiği bir para karşılığında borç senedi aldığını gören uzun müddet haberini alamadığı bir yakınından mektup alır.

Bazılarına göre rüyasında birisine borç senedi imzalayıp verdiğini görmek, o adamdan ilerde bir fenalık geleceğine; kendisine bir borç senedi verildiğini görmek, bu rüyanın aksine yorumlanır. Rüyasında bir mal karşılığında bir bono imzaladığını görmek, kıymetli bir şeyinin evinden çalınacağına; başka birinden bir bono aldığını görmek, çalıntı bir malı satın alacağına işaret eder.

BO RNOZ

Rüyada görülen bornoz üstlenilen iş ve görevdir. Rüyada bornoz yapmak, severek yapacağınız bir iştir.

Bornoz satın almak, elinizdeki işte başarı göstermeye; yırtık ve kirli bir bornoz giymek ise huzursuzluğa işarettir.

Rüyasında bir bornoza sarılarak banyodan çıktığını görmek, günahlardan sıyrıldığına işaret eder.

BORSA

Rüyada borsacılık yapmak, büyük kumarlara meyliniz olduğuna ve bu yüzden elinizdekilerden de olabileceğinize dair bir uyarıdır.

BORU

Rüyada boru görmek çoktandır veremediğiniz bir kararı nihayet vermeye yorumlanır.

Rüyada boru çalan yalan söyler, sırrı meydana çıkar. Boru sesi duyan kötü bir haber alır.

Rüyasında boru yapan veya alan kimse darlıktan kurtulur ve kazancı iyi olur. Boru satmak ise bunun tersidir.

Evine su veya havagazı borusunu döşettiğini görmek, memursa terfi edeceğine, tüccarsa malının fazla para edeceğine, esnaf ise o yıl çok kar edeceğine, sanatçı ise eserlerinin beğenileceğine işarettir. Evindeki su borusundan su aktığını görmek, bol rızık ve berekete delalet eder.

BOS TAN

Bostan, halktan alimler için camiye ve Pazar yerine yorumlanır. Abidler ve

talebeler için, cami teşkilatından olan medrese gibi ilim evlerine yorumlanır. Çünkü talebeler o yerlerde ilim ağacının meyvelerini devşirirler. Zengin fakir, salih ve fasık kimseler için de insanların toplandığı bir eve yorumlanır.

Meyve ve hasılat zamanı bostana girmek, hayır ve rızka ve çokça salih amel işlemeye, zevceye ve evlatlara yorumlanır. Bostana girdiği zaman hasılatın son zamanları ve yaprak dökümü zamanı ise borca, hanımını boşamaya, evlatlarının kaybolmasına yorumlanır.

Bostana giren ölüyse, o kimse cennettedir. Eğer bostana giren sağ salim birisi ise,

o kimsenin nefsine zulmetmesine ve dininde itimad edilir birisi olmadığını yorumlanır. Eğer bostanda hükmü icra edilen birisi ise veya bostana sahipse, izzet ve saltanata kavuşur. Eğer bunlardan hiçbiri olmazsa nefsine zulmeden müsrif birisi olur.

Bazan bostan, zevceye, çocuğa, mala, iyi geçime, üzüntü ve kederlerin gitmesine yorumlanır. Bazan da yemeklere ve muhtelif yemekler bulunan düğün ziyafetine yorumlanır.

Rüyada bostan görmek, kadın ile tabir olunur. Rüyada başka birine ait bir bostanı suladığını gören zina suçu işler. Rüyada kendi bostanını suladığını gören kimse zina suçu işler. Bostanında güzel kokulu bir şey bulunduğunu görmek, iyi huylu bir evlada; kötü kokulu bir şey görmek ise asi bir evlada; bostanında bir erik ağacı bulunduğunu görmek, ilim ve terbiye öğrenecek bir evlada işaret eder.

Kendisinin bir bostanı olup, birçok meyveli ağacının içinde bulunduğunu ve bunlardan meyve koparıp yediğini gören, zengin bir kadın ile evlenir ve ondan fayda görür. Güz mevsiminde bir bostana girip, üzerine yaprakların döküldüğünü gören,keder ve geçim darlığına düşer. Bir bostana girdiğini ve orada güzel ağaçlar, akarsular, güzel kadınlar olduğunu gören şehit olarak ölür. Kendi malı olan bostanda üzerine meyveler düştüğünü gören, bir büyük kimse ile dövüşerek ona üstün gelir. Bir bostanda yüksek bir yerde bir yere dayandığını gören, evladından ve ailesinden hayır görür.

Rüyada bostan görmek, mal ve mülk sahibi bir kimseye delalet eder. Bahar mevsiminde çimenler ve meyve ağaçları ile süslü bir bostanda olduğunu, selin gelip bütün ağaçları söküp götürdüğünü görmek, o yerdeki bir devlet büyüğünün ölümüne delalet eder. Bir bostana girip orada bir aslan görmek o yer hükümet başkanının düşmana karşı üstünlüğüne; bir bostanda yangın çıkararak bütün her şeyin yandığını görmek, o yer hakiminin kalp sektesinden öleceğine; bostanda kurtlar ve avcılar görmek, o yerde adaletin olmadığına; bostanda koyunlar görmek, mal elde edilmeyeceğine; bostanda öküz ve merkepler görmek, devlet başkanının büyüklüğüne, mal ve nimetin artmasına; at görmek, büyük kimselere işarettir.

 

BOSTAN DOLABI

Rüyada bostan dolabı görmek, parasal işlerle ilgilenmeye yorulur.

BOŞANMA

Rüyada evli birinin eşini boşadığını görmesi hayırlı değildir. Geçimin zorlaşmasına ve hayatının sıkıntılı ve debdebeli bir döneme girmesine işarettir.

Boşanma görmenin yorumunda birçok yorumcular değişik yorumlarda bulunmuşlardır.

Bir yoruma göre karısını boşadığını gören zengin olur. Diğer bir yoruma göre ise işinden atılır.

Rüyasında karısını boşadığını gören şerefini ve itibarını kaybeder. Eğer rüya sahibinin başka bir karısı varsa malında eksilme olur. Karısı olmadığı halde rüyasında karısını boşadığını görenin eceli yaklaşmıştır.

Rüyada karı boşamak altışekilde tabir olunur; zenginlik, ortaktan ayrılma, işinden ayrılma, ticaretini terk, malının elinden çıkması, istemediği bir şeyin olması

Karısını boşadığını gören en sadık bir dostunu şiddetle azarlar veya onu suçlar. Karısını boşadığını gören, eğer dindar ise dünyadan elini çeker ahiret için çalışmaya başlar.

Rüyada eşinden boşandığını görmek, erkekse bulunduğu bir işte başarısız olmaya, kadın ise evleneceğine delalet eder diye yorumda bulunmuştur.

Boşanma rüyası karı koca arasındaki bağın daha da kuvvetlendiğine işarettir. Bekar bir kimse rüyada karısından boşandığını görürse, aşık olması muhtemeldir. Genç bir kızın bu rüyayı görmesi onun evleneceğine işaret eder.

BOY

Rüyada boyunun haddinden fazla uzadığını gören, boyunun uzaması oranında ömrü uzar veya mevkiden düşer.

Boyunun kısaldığını görmek, korkuya ve sıkıntıya işarettir. Rüyada bir kişi ile boy ölçüştüğünü gören bir sınava girer.

Bu ölçüde kendi boyu, ölçüştüğü kimsenin boyundan uzunsa sınavı kazanır.

BOYA

Rüyada boya görmek, elden giden sermayedir. Sakalda boya görmek, amelde hileye işarettir. Rüyada boya dökmek, güvenilmez insanlarla birlikte olmaya yorulur.

Elbise boyası neşedir fakat kısa sürer. Rüyasında bir yeri boyadığını görmek, boyadığı renklere göre yorumlanır.

Kül rengi boya arkadaş ve dostlardan memnun olmaya, mor boya ise himaye görmeye işarettir.

Siyah boya keder, sarı boya mutluluk, kırmızı boya kuvvetli arzu, beyaz boya aşk, yeşil boya muhabbet, gri boya ise samimiyet olarak yorumlanır.

BOYACI

Rüyada boyacı görmek, arkadaşınızla ilişkilerinizi düzeltmeye, daha üretken ve aranılan biri olmaya işarettir.

Rüyada boyacı görmek, bazen bir hileye maruz kalarak veya bir iftiraya uğrayarak her bakımdan sıkıntı içinde olduğunuza, bazen de etraftan bazı yardımlar görerek ilerleyip bozulan işlerinizi tekrar düzelteceğinize işaret sayılır.

BOYNU VURULMAK

Rüyada birisinin boynunun vurulduğunu görmek, ibadetini aksattığı hakkında rüya sahibi için bir uyarı sayılır. Kendi boyunun vurulduğunu gören, büyük bir günah işlemiştir. Hemen tövbe ve istiğfar etmesi gerekir. Boynu vurulduktan sonra, cesedinin dirilerek ayağa kalktığını gören, büyük husumetlere uğrar. Başının yuvarlanarak uzakara gittiğini görenin eceli yaklaşmıştır.

BOYNUZ

Rüyada görülen boynuz kuvvet ve menfaattir. Rüyada kesilmiş boynuz görmek, sizi sıkıntıya sokacak bir duruma işarettir.

Rüyada kendini boynuzlu görmek, mirasa konmaya veya insanların hayretini toplayacak kadar iyi para kazanacağınız bir iş yapmaya yorulur.

Bir yoruma göre rüyada boynuz sevgiyle yorumlanır. Boynuzlu bir hayvan görmek, eşiniz tarafından sevildiğinize; bekarsanız ilerde sevişerek evleneceğinize delildir.

Bir araneda boğa güreşi yapan bir boğayı görmek hayırlı değildir. Bir yorumcuya göre rüyada boynuz görmek, kavgaya da yorumlanır. Evde beslediği kedi veya köpeğinin birdenbire boynuzu çıktığını gören yeni bir düşman kazanmıştır, sakınması gerekir.

Bir atı boynuzlu görmek, bir düşmanlığa uğrayarak birisi ile mahkemelik olacağına delildir.

Boynuzlu bir hayvanın birdenbire boynuzlarının yok olduğunu görmek, düşmanından kurtulduğuna işarettir.

 

BO YUNBAĞI

Rüyada boyunbağı görmek erkek için her halükarda sıkıntı demektir. Kadın içinse hayırlıdır, evlenmeye veya çocuk sahibi olmaya yorumlanır.

Rüyada boyunbağı görmek renklerine göre de yorumlanır. Kırmızı boyunbağı takmak, uzun ve heyecanlı gönül maceraları geçireceğinize; yeşil boyunbağı takmak, bütün arzu ve isteklerinizin çok kısa bir zamanda yerine geleceğine; beyaz boyunbağı takmak, ummadığınız bir yerden sizi feraha çıkaracak haberler alacağınıza ve bu haberlere çok sevineceğinize; siyah boyunbağı takmak çok sıkıntılı günler geçireceğinize; sarı boyunbağı bağlamak ise hafif bir hastalık geçireceğinize işarettir.

BO YUNDURUK

Rüyada görülen boyunduruk, genellikle sebat ile yorumlanır. Boyunduruk bir çeşit bağ olduğundan ve özgürlüğü kısıtlandığından böyle yorumlanmıştır.

Bir kimse bir ayağında bukağı görse, gitmek istediği bir yolculuğa çıkamaz. Eğer bukağı iki ayağında da bulunuyorsa yükseleceğine işarettir. Ayağında iki, üç, dört bukağı olduğunu gören, o sayıda çocuğa sahip olur. Diğer bir adamla birlikte bukağıya vurulmuş olduğunu gören, büyük bir günaha girer. Ayaklarında kiremitten yapılmış bir bağ, yani bukağı gören, topraktan faydalanır veya evlenir. Bukağı bakırdan ise insanlardan fayda görür. Gümüşten ise, zengin bir kadınla evlenir. Altından ise yolculuğa çıkar veya hasta olur.

Rüyada boyunduruk görmek, rüya sahibinin hayır ve şer içinde bulunduğu işte sebatı ile yorumlanır. Boyunduruk eğer ipten yapılmış ise, din emrinde sebata delalet eder. Eğer kurşundan yapılmış ise rüya sahibi kuvvetsiz, önemsiz bir işte sebat eder. Eğer pirinçten ise, fena bir işte sebatına delildir. Eğer gümüşten ise sebatı evliliktedir. Eğer altından yapılmış ise, elinden çıkan malın geri gelmesini beklediğine işarettir. Eğer odundan ise, kin üzerinde sabit demektir. Eğer iplikten veya bezden ise, sabit ve sürekli olmayan bir işte sebata yorumlanır.

 

BOZA

Rüyada boza görmek veya içmek, birikimlerinizin size çok faydalı olacak bir durum için kullanılmasına işarettir.

Rüyada bozacıya gittiğini görmek, eski günlerde yardımınız dokunan bir kimseden bunun karşılığını görmeye yorulur.

BOZGUN

Rüyada bozguna uğrayan bir ordu görmek, halkın yaşantısının gitgide daha da zorlaşmasına ve ülkede bir süre sonra yeni tartışmaların başlamasına işarettir.

BOZKIR

Rüyada bozkır görmek iyidir. İç dünyanızın genişlemesine ve ferahlığa yorumlanır.

Rüyasında bozkır gören hasta ise iyileşir.

BÖBREK

Rüyada böbrek sancısı çekmek, mutlaka bir sağlık kontrolünden geçilmesi gerektiğine dair acil bir uyarıdır. Bu rüya aynı zamanda dedikodu veya adam çekiştirmek gibi bazı kötü huylara da işarettir.

Rüyada böbreğinden taş düşürdüğünü görmek, şimdiye kadar sonuçlandırılamayan bazı işlerin dostlar yardımıyla çözüleceğine delalet eder. Böbrek kızartması yediğinizi görmek, yakında beklediğiniz bir yerden bir miktar para alacağınıza yorumlanır.

 

BÖ CEK

Rüyada böcek görmek, içinizi kemiren gizli bir endişeye yorulur.

Elinde veya vücudunda böcek dolaştığını görmek, yakın bir zamanda hayırlı bir haber alacağına işarettir.

Bir böcek tarafından ısırıldığını görmek, hasta olacağına; böceği öldürdüğünü görmek, işlerinin başkaları tarafından elinden alınacağına işarettir.

BÖ ĞÜRTLEN

Rüyada böğürtlen görmek veya yemek maddi yönü olmayan fakat çok mutlu olacağınız bir olaya yorulur.

BÖ LMEK

Rüyasında bir şeyin birkaç kişi arasında bölündüğünü gören, çok insaflı olur ve adaletten ayrılmaz. Tersi ise, bu rüyanın aksiyle yorumlanır. Malını bir veya birkaç hayır kurumu arasında bölüştüren kimse, evladını akrabalarından biriyle evlendirir.

Malını kötülük yapmak için böldüğünü gören kimse kötülük görür. Malını tanımadığı bir takım kimseler arasında böldüğünü görenin işleri bozulur ve gayri boşa gider.

BÖ LÜK

Bir kimsenin rüyasında asker görmesi, hayr ve kuvvete yorumlanır. Rüyasında bölüm halinde giden asker görmek o yer halkına huzur ve rahatlık geleceğine; kendisinin de o askerler içinde bulunduğunu görmek, işlerinin ve ailesinin güven içinde olduklarına, korkusuzluğa; kendisini bölüğün başında bulunup onlara

komuta ettiğini görmek, o yerde sözünün geçeceğine ve sevilen bir kişi olduğuna işaret eder.

 

BÖREK

Rüyada görülen börek yağlı ve yumurtalı ise hayırlıdır. Değilse bir dedikoduya kurban gitmeye işarettir. Börek yapmak, hayırlı işe yorulur. Yumuşak börek kolay kazanca, sert börek zor fakat bol kazanca yorulur. Rüyada börek satmak, halka faydası dokunacak bir iş yapmaya yorulur.

Börek yediğini gören ayrı ayrı yerlerden hayır ve menfaat görür. Undan yapılan herhangi bir şey, gerek yumuşak ve gerek katı olsun; hayır, nimet, menfaat, mal ve berekettir. Çünkü ekmek ve benzeri gibi şeyler insana kuvvet verir ve hayatının devamına sebep olur. Bir rivayete göre undan yapılan herşey ilim ve İslam’a delalet eder. Bu sebeple ekmek ve benzeri şeyler yemek hayırlıdır.

Rüyada börek görmek niyetle yorumlanır. Börek yaptığını görmek, kazanç için çalıştığına; o börekten yediğini görmek, kazancını elde ederek yiyeceğine; tepside bulunan böreği bir bıçakla kestiğini ve tabaklara aldığını görmek, kazancını ailesi ve dostları ile paylaşacağına işaret eder.

BÖRÜLCE

Rüyasında vakitli veya vakitsiz pişmiş veya çiğ börülce yediğini görmek iyi değildir.

BRİÇ

Rüyada briç oynamak veya seyretmek, huzura ve dinlenmeye ihtiyaç duymaya ve bunu arkadaşlarınızla da paylaşmaya yorulur.

BRONZ

Rüyada bronz eşyalar görmek, tutamayacağınız sözleri vermekten vazgeçmeniz gerektiğine dair uyarıdır.

Rüyada kendinizi güneş altında bronzlaşmış görmek, sağlığa ve coşkuya yorulur. Bu rüya tatile çıkma özlemi ile de yorumlanır.

BUDAK

Rüyada budak görmek, pürüzlü işlerle yorumlanır. Rüyasında bir ağacı budağını yonttuğunu görmek, bozuk bir işinin düzelmesine çalıştığına; ağaçta birkaç budak olduğunu görmek, işlerinin tamamen bozuk ve pürüzlü olduğuna işarettir.

BUDAMAK

Rüyada ağaç budamak, hayatınızdaki lüzumsuz yükleri budamaya ve daha sade ve mutlu yaşamaya işarettir.

BUĞDAY

Rüyada yaş buğday yemek, ibadet ve takvada samimi olmak cihetiyle iyiliğe yorumlanır. Yeşil başak, ucuzluk ve bolluk senesidir. Kök ve kalem üzerindeki kuru başak, başakların sayısı nisbetince kurak ve kıtlık senelerdir.

Rüyada, elde veya kap içinde yahut harman yerinde biriktirilmiş görülen başaklar, sahibi için başkasının kazancından isabet edecek mala, yahut başakların azlığı-çokluğu nisbetinde ilme işaret eder.

BUĞDAY MAKİNES İ

Rüyada buharla işleyen bir makine görmek, dost veya akrabalarınız yüzünden işlerinizin ters gitmesine veya onlardan kötülük göreceğinize işaret eder.

BUĞDAY SATICISI

Rüyada buğday satıcısını görmek, mal sahibi, şerefli ve muhterem kimseye işaret eder (şayet buğdayı satın almaya ihtiyacı yoksa).

Eğer buğdayı satın almaya ihtiyacı varsa, rüyayı gören zillete düşer.

BUĞDAY UNU

Rüyada görülen buğday unu rızıktır. Pirinç unu nimettir. Simit, bekar kadın için dengi olan bir kocadır.

Bazan buğday unu; şerefli ilme, yolculuğa, mala, ticarete, din ve hidayete ve hastalıklardan kurtulmaya delalet eder. Buğdaydan başkasının unu, hastalıktan iyileşmeye, yenmeleri de fakirliğe delalet eder.

Buğday unu, toplu mal ve ailedir. Buğday ununu hamur etmek, rüyayı göreni akrabalarına kavuşturacak yolculuktur.

BUHAR

Rüyada buhar görmek, aşırıya kaçtığınız şeylerde işin kokusunun çıkmasına yorulur.

BUHAR BANYOSU

Rüyada buhar banyosu yaptığınızı görmek, sağlığa yorulur.

BUHRAN

Rüyada buhran geçirdiğini görmek, olur olmaz her şeyi büyütmek yüzünden çözümleyebileceğiniz sorunları da çözememeye işarettir.

BUHUR

Rüyada buhur görmek, büyük bir insanın size yol göstermesi sonucunda güzel bir hayata, tanınmış bir isme ve iyi ahlaka kavuşmaya delildir. Buhur yakmak iyi bir rızka ve bol bir geçime delalet eder.

BUHURDAN

Rüyada buhurdan görmek sahiplerine sevgi ve sadakatle hizmet eden ve bundan dolayı halkın övgüsüne layık olan erkek hizmetçiye delalet eder. Bir rivayete göre, faydalı bir kişidir.

BUHURLANMAK

İnsanın rüyada tütsülenmesi halk ile iyi geçinmeye işaret eder. Buhurdan, hasta için ölümüne delalet eder, denilmiştir.

Anber ile tütsülenmek, şerefli bir kimse tarafından mala nail olmaya, misk, karanfil ve hindistancevizi gibi siyah ve hoş kokulu şeylerle tütsülenmek, ululuğa ve sevince işaret eder. Rüyada tütsülendiğini gören kimse, hayırlı ticarete kavuşur. Rüyada buhurlanmak fakir için zenginliktir.

Rüyada efsun buhurları, düşmanı kahretmeye, kıskanç insanları yenmeye, korku

ve hastalıktan kurtulmaya, sihri iptal etmeye, rızık toplamaya ve rüyada niyet ettiği şeyin gerçekleşmesine delalet eder.

 

BUKET

Rüyada bir çiçek buketi, çoktandır görmek yapmayı düşünüp ertelemek zorunda kaldığınız bir ziyareti bu günlerde gerçekleştirmeye işarettir.

BULAMA

Rüyada bulama yemek, istemeden karışacağınız bir olayın başınıza dert açmasına fakat sonunun geleceğine işarettir.

Rüyada bulama yapmak ise bir iftiraya uğramaya yorulur.

BULANTI

Rüyada midenizin bulandığını görmek gücünüzün yetmediği bir kimsenin sizin üzerinizde tahakküm kurmaya çalıştığı ve bu yüzden de canınızın çok sıkıldığı şeklinde yorumlanır.

Bu rüya aynı zamanda midenizin gerçekten de bulandığı veya ağrıdığı hakkında uyarıdır.

BULAŞIK

Rüyada bulaşık yıkadığınızı görmek, yıllardır emek vererek oluşturduğunuz bir şeyin bir anda elinizden kaymasına yorulur.

Bir yoruma göre de rüyada bulaşık yıkamak, yapılan hatalardan pişmanlık duymaya ve şimdiye kadar yapmayı ihmal ettiğiniz hayırlı işleri bundan sonra yapmaya veya borçlarınız varsa ödemeye işarettir.

BULDOG KÖPEĞİ

Rüyada görülen buldog köpeği sadık bir arkadaşa yorulur. Rüyada bir buldog köpeğinin kendisine saldırıp ısırdığını görmek, düşmanlardan zarar göreceğine işarettir. Buldog köpeğinin kendisine saldırdığını fakat onu taş veya sopa ile uzaklaştırdığını görenin düşmanlarından korkusu olmaz.

BULGUR

Rüyada bulgur yapmak, bile bile zarara girmeye, bulgur satın almak dikkatli olunmazsa zarara girileceğine ve bulgur görmek de kötü habere yorumlanır.

BULMAK

Rüyada bir şey bulmak genellikle iyiye yorulur.

Rüyada yiyecek bir şey bulmak, geçimde bolluğa işarettir.

Altın gümüş bulmak, zarar ziyan demektir.

Kömür bulmak, zenginlik ve bolluk işaretidir.

Eşya bulmak, işteki iyi kazancıdır.

Soğan sarımsak bulmak, haram maldır.

Çirkin ve faydasız şeyler bulmak, yine bu özelliklerle yorumlanır, hayırlı değildir.

BULUT

Rüyada bulut, halkın hayat ve kurtuluşu olan islama delalet eder. Bulut halkın hayatı kendisiyle devam eden su ve yağmur yüklü bulunduğundan dolayı Allahü Teala (C.C.) rahmeniten sebeptir. Bazan bulut, kendisinde mevcut olan lütuf ve hikmete binaen, ilim, fıkıh ve hikmete delalet eder. Bazan da su üzerinde yürüyen gemilere, hamile kadınlara veya yağmura işaret eder.

Bulutların üstüne bindiğini gören kimse, saliha bir kadınla evlenir. Yahut arzu ve isteği varsa yolculuk ve seyahat eder ya da hacca gider. Kendisinde bu arzular olmayıp ilim talep ediyorsa, ilim ve hikmetle şöhret bulur. İlim de talep etmiyorsa o kimse asker sevk eder. Yahut layık ise, izzet ve yüksekliğe erişir.

Bir kimse rüyada buluta karışsa ve ondan bir şey almasa o kimse alimler ile oturur, onlarla sohbet eder; onların ilimlerinden bir şey almaz. Buluta bindiğini gören kimsenin işi ve şahsı yüce, ilim ve hikmette kadri yüksek olur.

Çocuğunun buluttan olduğunu görse, onun dünyası hikmettendir. Dünyasının bulut olduğunu görse, çalışma ve gayreti hikmetle olur. Eğer rüyayı gören anlatılan tabirlere layık değil ise, yorum onun çocuğu, reisi, arkadaşı veya benzeri hakkında meydana çıkar.

Eğer bulut siyah olursa, büyüklükle beraber hikmet, mürüvvet ve sevinçtir. Bulutla beraber sıkıntı ve korku varsa o kimseye hakim ve kuvvetli bir adam tarafından korku ve sıkıntı erişir.

Bazı tabirciler eğer bulutu vaktinde görürse, o kimse hayır, bereket, nimet ve mala nail olur, dedier. Bulutu vaktinde ve yağmur yağdırdığı halde görse, Allahü Teala (C.C.) o şehirde rızkı geniş eder ve kıtlığı kaldırır. Yağmursuz siyah bir bulut görse, o kimse menfaate nail olur.

Bazan bulut şiddetli soğuğa veya mahzunluğa işaret eder. Mevsimsiz kırmızı bulut görse, o şehre veya mahalle halkına bir sıkıntı, fitne veya bir hastalık isabet eder.

Eğer göğün yerden gökyüzüne kalktığını ve şehir üzerine gölge ettiğini görse, hayır ve bereket delalet eder. Rüyayı gören yolculuk yapmak istiyorsa onun isteği yerine gelir, yolculuğundan salimen döner. Eğer neşesiz ise, sevinçten arzu ettiği şeye erişir. Bulutu karanlık olarak görse, üzüntü ve kedere düşer. Onun üzerine bütün işleri mübarek olur.

Rüyada görülen beyaz bulut, iyi amele işaret eder. Yeryüzünden göğe doğru yükseldiğini gördüğü bulut, yolculuğa delalet eder. Yolculukta bulunan kimse hakkında, onun yolculuğundan dönmesine ve gizli şeylerin meydana çıkmasına delalet eder. Kırmızı bulut, işsizliğe, karanlık bulut üzüntü ve kedere, siyah bulut şiddetli soğuğa yahut üzüntüye, bazan da kırmızı bulut o şehre girecek askere ve hilelere delalet eder.

Bir kimse rüyada buluttan bir şey aldığını görse, ilim ve hikmetten büyük bir şeye erişir. Yahut ziraat ve arazisi fazla olur. Buluta bindiğini yahut bulut üzerinde yürüdüğünü görse, o kimse bütün hikmetleri idrak eder.

Rüyada bulut görmek dokuz şekilde tabir olunur; hikmet, başkanlık, devlet büyüklüğü, rahmet, namusluluk, azap, yokluk, bela ve fitne.

Rüyada gökyüzünde bir bulut görmek ve o bulutun her gittiği yere kendisi ile birlikte hareket ettiğini görmek, bilmediği ve beklemediği bir yerden büyük bir mirasa konacağına delalet eder. Bulutun gökyüzünü kapladığını ve gökten yağmur yerine kar yağdığını görmek, o yere bir felaketin geleceğine delildir. Buluttan yağmur yerine süt yağdığını görmek, bereketli bir yılın geleceğine, bal yağdığını görmek ise mutlu günler yaşanacağına yorumlanır.

BULVAR

Bir kimsenin rüyasında bulvar görmesi hayra yorumlanır. Rüyasında uzun bir bulvarda tek başına yürüdüğünü görmek, teşebbüs edeceği bir işi başaracağına; bir bulvarda iki arkadaşın kolkola yürümesi, eğer bir şirket ve ticaret arkadaşı varsa

o işin haklı kazanç getirecek bir iş olduğuna; bir bulvarda yürürken geri dönüp ters yüz yürümek, başladığı işin hayırlı olmadığına; bir bulvarda yürürken önüne duvar gibi, perde gibi bir engelin çıktığını görmek ve o yola devam edemeyeceğini görmek, başladığı işte başarılı olamayacağına işarettir.

Bir bulvarda tek başına yürüdüğünü gören kimse sonu mutlu bir şeklide bitecek olan bir macera yaşar. İki tarafı yüksek binalarla çevrili uzun bir bulvar üzerinde bulunduğunu görmek, düşündüğü ve yapmak istediği işten vazgeçtiğine delildir.

 

BUMBAR

Rüyada bumbar yaptığınızı görmek, zor bir işin üstlenilmesine ve başarıyla yerine getirilmesine işarettir.

Bumbar yediğinizi görmek, size emeği geçen insanlara hakettikleri ilgi ve saygıyı göstermemeniz şeklinde yorumlanır.

BURÇ

Bir kimse rüyada kendisini kalenin burcunda olduğunu görse, o kimse kendisini seven insanlardan emin olmaz. Eğer hasta ise vefat eder.

BURGU

Rüyada burgu görmek, hayat ve felsefeyle ilgili konularda idrakinizin artmasına işarettir. Bu rüya aynı zamanda tutulan bir işte kolaylığa ve başarıya yorulur.

Burgu ile bir yeri delmek, şansınızı kendinizin yaratmasına delalettir.

Burgu satmak, bilgilerinizden başkalarının da faydalanmasına olanak tanımaya yorulur.

Kırık burgu görmek, hayallerinizin yarım kalmasına işarettir.

BURMAK

Rüyada bir şeyi burmak, meseleleri halledip bir yana koymaya veya

bozgunculuğa yorulur.

İp ve benzeri şeyleri burmak, yolculuğa işaret eder.

BURS

Rüyada herhangi bir şey için burs aldığınızı görmek, azimli davranmak suretiyle insanlardan takdir görmeye ve başarıya ulaşmaya yorumlanır.

BURUN

Rüyada burnun siyah ve küçük görülmesi o oranda üzülmeye ve yoksullaşmaya yorulur.

Burun nefes aldığınız bir organımız olduğu için, rüyada temiz hava veya güzel şeyler koklamak her zaman için iyiye ve rahatlığa işaret eder.

Rüyada burnunuzun ağrıdığını görmek, üst üste yaptığınız yanlışlardan dolayı sevdiklerinizin tahammülünü zorlamaya yorumlanır.

Burnunuzun kesilmiş olduğunu görmek, işlerinizin ters gitmesine yorulur.

Burnunuzun güzelleştiğini görmek, size garezi olan bir kimsenin bundan vazgeçmesine yorulur.

Burnunuza bir şey kaçtığını görmek, elinizde olmayan bir şey için sıkılmaya işarettir.

Burnunuzun delindiğini görmek, birinden yardım görmeye

Burnunuzdan sümük aktığını görmek, büyük bir zattan gelecek menfaate

Burnunuza halka takıldığı görmek ise hasta iseniz iyileşmeye işarettir.

Burunda bir delik olup onunla burnunun aşağıya çekildiğini görmek rüya sahibinin alçak gönüllüğüne veya büyüklerden bir menfaat geleceğine işarettir. Burnunun nezleden aktığını gören kimsenin işleri bağlanır, zorluk çeker. Burnundan konuştuğunu gören kimsenin kısmeti daralır. Burnundan kan gelmesi iki şekilde yorumlanır: Rüya sahibi burnundan kan geldi derse, malının artacağına, başkası derse malının elinden çıkacağına işarettir. Burnunun kesildiğini görmek beş şekilde yorumlanır. Kendi veya evladı için sünnet, bulduğu mevkiden aşağı inmek, çabuk ölüm, bela, çocuğunun veya eşinin ölmesi.

Burnunun büyüdüğünü görmek bir mevkide bulunuyorsa mevkiinin büyümesine, zengin ise malının daha da artmasına; fakirse zenginliğe; aksine burnunun küçüldüğünü görmek, bu rüyanın aksine işaret eder.

BURUN KANI

Rüyada görülen burun kanı çok akıcı ve ince olursa, burnu akan kimseye isabet edecek haram mala, eğer kan katı olursa, düşük yapılan erkek çocuğa işaret eder.

Eğer burnundan bir veya iki damla kan aksa, o kan menfaattir. Eğer o kanın kendisine zararı olacağı düşüncesinde ise, o kimse dinine zarar verecek günah işler.

Eğer kanın çıkmasından sonra kendisinin kuvveti gitse o kimse fakir olur. Zira zaiflik fakirliktir. Kanın çıkmasından sonra kendisine kuvvet gelse o kimse zengin olur. Çünkü kuvvet adamın zenginliğidir.

Burnundan akan kanı elbisesine bulaşsa o kimseye kötü mal ve günah isabet eder. Eğer burnunun kanı hiçbir şeye bulaşmasa günahtan kurtulur.

BUZ

Rüyada buz yuttuğunu görmek, geçici bir sevince yorulur.

Buzu suya atmak, kişiliğin katı ve sert yanlarının yumuşamasına ve olumlu bir şekilde uyumlu olmasına işarettir.

Buz üzerinde kaymak, başarmak istediğiniz şeylerde sonuca ermeye ve ferahlığa işarettir.

Buzu erirken görmek, dostlarınızın azalmasına yorulur.

Buz satın almak birçok sevgiliniz olmasına, buz satmak ise sevinçli bir haberler almaya işarettir.

BUZAĞI

Rüyada buzağı eti yemek, bir yerden iyi haber almaya işarettir. Buzağı eti pişirmek, büyük kazançtır.

Rüyada buzağı görmek, sizin şefkatinize gereksinim duyan insanların varlığına veya yol hazırlığına işarettir.

Buzağı sürüsü görmek, sıkıntıların artmasına yorulur.

Evinde buzağı görmek, eve hırsız girmesine ve değer verdiğiniz bir şeyi çalacağına dair uyarıdır.

Yeni doğmuş bir buzağı görmek, şan ve şöhretin artmasına işaret eder.

Buzağı tutmak, teselli bulmaya ve ferahlamaya yorulur. Buzağılara yem vermek zenginliğe yorulur.

Buzağıyı ölmüş görmek, uğrayacağınız bir zarardır.

Buzağıyı hastalanmış görmek, masum bir kimseye yapılacak bir hakarete işaret eder.

 

BUZDOLABI

Çok emektar ve faydalı bir hanıma veya dosta işaret eder.

BÜLBÜL

Bülbül kuşu görmek, mal sahibi zengin bir erkeğe, yahut neşeli zengin bir kadına delalet eder. Bazı yorumcular, bülbülü, Kur’an okuyan bir çocuk ile yorum etmişlerdir.

Rüyada bülbülü kafeste görmek, aile içinde çıkacak huzursuzluğa işarettir.

Bülbül sesi işitmek veya bülbül tutmak, gönül zenginliğine ve aşka yorulur.

BÜFE

Rüyada büfe görmek bolluk ve berekete işarettir. Bir büfede satış yaptığını görmek, evinin rızkının ve maişetinin bollaşacağına işarettir. Bir büfede rafları düzenlediğini görmek kazanç için bazı projeler yaptığına, büfe için aldığı malları raflara yerleştirdiğini görmek, hayır ve iyilik işlerinde halka yardımcı olduğuna işaret eder.

BÜRO

Rüyada büro ortamında bulunmak veya büroda çalışmak, olanaklarınızı en iyi şekilde değerlendirip, iyi bir yaşam düzeyi elde etmeye ve takdir kazanmaya delalet eder.

BÜRÜNMEK

Rüyada elbise veya benzer şeylere bürünmek, güvenli işyerine ve neşeye işarettir.

BÜYÜ

Rüyada büyü yapıldığını görmek, cahil bir kimseden gelecek zarara ve iki yüzlü tanıdıklara yorulur. Rüyada büyü görmek, yolsuzluğa işarettir. Kendini birisine beğendirmek amacı ile büyü yaptırdığını gören, bir yolsuzluktan dolayı hükümet tarafından cezalandırılır. Kendisinin büyücü olduğunu ve başkalarına büyü yaptığını gören, başka birisinin yolsuzluğundan dolayı onu gerekli makamlara ihbar eder tutuklattırır.

Büyü dinimizce de kötü bir olay kabul edildiği için, rüyada görün büyü hiçbir zaman hayra yorumlanamaz.

İbn-i Kesir der ki: Büyü görmek iyi değildir. Rüyada büyü yaptırmak için bir kişiye başvurduğunu görmek işlerinin bozulacağına işarettir.

BÜYÜK ABDEST

Rüyada sokak ortasında büyük abdestini yaptığını gören kimse yaptığı bir hata yüzünden halka rezil olur. Büyük abdestini bir kağıt üzerine yaparak, onu derleyip beraber götürdüğünü gören, işlediği hatayı herkesin gizlemeye çalışır.

 

BÜYÜKANNE VE BÜYÜKBABA

Rüyada büyükannesini ve büyükbabasını gören, büyük bir sevinç ve talihe kavuşur.

BÜYÜK ÇANAK

Rüyada görülen büyük çanak, şişman ve temiz bir kimsedir. Eğer bu çanak camdan ise kadına veya kendisiyle öğünülen arkadaşa işaret eder.