Şehre yeni bir turizm destinasyonu kazandırılıyor

AMASYA Valiliği ve İl Özel İdaresi’nin projesi olarak Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle ‘Kadim Kentin Yeni Kültür Rotası, Sofular’ projesi hayata geçiriliyor.

 

Amasya’nın merkezinde bulunan Sofular Mahallesi ‘Kadim Kentin Yeni Kültür Rotası, Sofular’ projesi kapsamında turizme yeni bir destinasyon alanı olarak hizmet verecek. Projenin tanıtım toplantısına Amasya Valisi Osman Varol, Amasya Milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, ilgili kurum müdürleri, turizmciler ve basın mensupları katıldı.

 

Amasya Valisi Osman Varol, “Turizm anlamında belli bir standardı yakalamış ve marka olma yolunda ilerleyen bir kentimiz var. Daha önceleri hayata geçirilen çalışmaların üzerine ne ekleyebiliriz sorusu karşısında şehrimize gelen turist sayısını arttırmak ve şehrimize gelen turistlerin kalma sürelerini uzatmak; bu vesileyle turistlerin şehrimize sağladığı ekonomik girdiyi arttırmak konuları karşımıza çıktı. Şehrimizin potansiyel olarak gelen turistlere sunulabilecek noktalarını turizm aksına dahil etmek gibi bir ihtiyaç belirdi. Bizim şu anda Yalıboyu güzergahında 950 metrelik bir turizm aksımız var. Şehrimize gelen turistlerin yoğunlaştığı bölge burası. Turistlerin burada çok fazla vakit geçirmemesi üzerine planladığımız genel hareketliliğin ilk projesi ‘Kadim Kentin Yeni Kültür Rotası, Sofular’.  Bu bölge içerisinde birçok önemli tarihi ve kültürel eseri barındıran bir yer. Bu alanın artık ilimizin turizm çeşitliliğine katılmasını istiyoruz. Amasya’da bütün kamu kurumları, mahalli idareler ve siyasi kuruluşlar hepsi el ele vererek güzel projeler çıkarabiliyor. Amasya bu konuda örnek bir şehir. Bu projemizde de belediyemizle ortak olarak yürüteceğimiz birçok çalışma mevcut. Kendileri bize çok fazla destek ve katkı sağlayacaklar. Bu birliktelik devam ettikçe Amasya’da başarılamayacak iş, aşılamayacak engel olmayacaktır diye düşünüyorum” dedi.

 

Vali Varol konuşmasının ardından gerçekleştirilen sunumda şu bilgiler anlatıldı: Halk arasında Beyler Sarayı ya da Saraydüzü olarak anılmakta olan mevkiinin, Danişmentlilerden itibaren sultanların ve komutanların ikamet yeri olarak kullanıldığı bilinmektedir. Ayrıca Sultan Çelebi Mehmet’in Amasya sancak beyliği sırasında, 1398 tarihinde buraya büyük bir saray yaptırılmış ve böylelikle bu mevkii Beyler Sarayı ya da Saraydüzü olarak anılmaya başlanmıştır. Amasya tarihindeki bu hatıradan dolayıdır ki, Hamit Kaplan Spor Salonu ile askeri alanın altından geçerek Sofular Mahallesi’nin girişine kadar inen caddeye Saraydüzü Caddesi adı verilmiş ve bu adlandırma halk arasında maruf bir kabul görmüştür. Osmanlı Devleti’nin önemli kültür, sanat, bilim ve idari merkezi olan, Osmanlı evleri, Çilehane, Pir İlyas, Kemal Paşa ve Hamdullah Efendi türbeleriyle birlikte geleneksel Osmanlı mahalle dokusunu yansıtan Sofular Mahallesi; Kültür Bakanlığı’na bağlı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 05.05.1992 tarih ve 2364 sayılı kararıyla Kentsel Sit Alanı olarak ilan edilmiştir. Geleneksel kent dokusu ve özgün kimliğiyle öne çıkan Sofular Mahallesi’nde yer alan Saraydüzü Caddesi, sathi asfalt ve beton parke kaplamalı, yaya ve araç trafiğine açık, geleneksel dokuya uygun olmayan nitelikte bir yoldur. Bu asfalt yolun başlangıcına Selağzı Meydanı’ndan bakıldığında, yolun üzerinde yer alan tarihi ve kültürel değerlerin varlığı yeterince hissedilememektedir. Bu nedenle, cadde üzerindeki asfalt ve beton parke döşemeyi kaldırarak doğal taş yol kaplaması yapmak, yine doğal taş tretuvar ve kentsel mobilyalarla geleneksel sokak dokusuna kavuşturmak suretiyle, ilin yeni kültür ve turizm rotasına davetkar bir başlangıç haline getirilmesi amaçlanmıştır. 2011 yılında Kültür Bakanlığı’ndan destek alınarak yapılan sokak sağlıklaştırma yapım işi kapsamında Sofular Mahallesi Müftü Kamil Efendi ve Şeyh sokaklarında yer alan evlerin dış cepheleri ile sokak dokusu iyileştirilmiş, bu kapsamda iki adet tescilli ahşap ev İl Özel İdaresi tarafından satın alınmıştır. Dış cephesi güzelleştirilen ancak içleri harabe durumunda olan tescilli bu evlere; mimari mirasının sürdürülebilir biçimde korunması ve çağdaş gereksinimler doğrultusunda yeni fonksiyonlarla bölge turizmine kazandırılması amacıyla restorasyonlarını yaparak, yerel yaşamı yansıtacak şekilde “Yaşam Kültürleri Müzesi” halinde işlev kazandırılması amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılında ‘Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı’ kapsamında Amasya İl Özel İdaresi tarafından ‘Kadim Kentin Yeni Kültür Rotası, Sofular’ isimli 1.630.895,50 TL bütçeli proje kabul edilerek, %45,21 oranında ve 737.381,54 TL hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Bu proje ile; tarihte birçok olaya şahitlik eden ve Amasya tarihinde yer almış nice kutlu insanın gelip geçtiği Saraydüzü Caddesi’nin ve Pir Sokağı’nın fiziksel altyapısını iyileştirmek ve daha önce düzenlenen Sofular Sokağı’nda yer alan kurumumuza ait tescilli 2 adet yapıyı “Yaşam Kültürleri Müzesi”ne dönüştürecek şekilde restore ederek alternatif bir turizm hizmeti sunarak; Amasya turizminde çok önemli tarihi ve kültürel değerlere sahip Sofular Mahallesi’ne yönelmeyi sağlayacak alternatif bir gezi ve ziyaret rotası oluşturmak; Sofular Sokağı’nın kültürel ve turistik cazibesini arttırarak daha önce yapılan sokak sağlıklaştırma çalışmalarını sürdürülebilir kılmak, canlı, yeni bir turizm merkezi oluşturup, turizm faaliyeti çeşitliliği yaratarak bu alternatif turizm hizmetleriyle konaklama süresinin arttırılması, dolayısıyla turizm gelirlerinden elde edilen payın arttırılmasını sağlamak hedeflenmektedir.

 

Toplantının sonunda Amasya Milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil, Hasan Çilez ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir projeye yönelik fikir ve düşüncelerini belirttiler. Görüş ve önerilerin alınmasıyla toplantı sona erdi.

Haber: Sinan HARMANCI

YORUM YAZ

www.gazetee.com